Nienke van der Veen

praktijk voor lichaamsgerichte therapie

In mijn praktijk Centrum Celestien werk ik vooral met lichaamsgerichte therapie en bloesemremedies.

Jouw lichaam weet veel beter dan ik wat belangrijk voor je is. Niet alleen met woorden kun je jezelf verduidelijken, het lichaam heeft ook zijn eigen taal.
Net zoals een gesprek waarin iemand werkelijk naar je luistert je heel erg goed kan doen, kan ook authentieke en waarachtige aandacht voor wat het lichaam wil zeggen diep genezend werken.
Het kan een wonderbaarlijke ervaring zijn om te voelen wat er allemaal vanzelf in je lichaam gaat bewegen als daar handen zijn die kunnen luisteren. De spanning of emotie die op een plek vastgehouden wordt te kunnen voelen smelten. Te voelen hoeveel zelfherstelllend vermogen er in je lichaam aanwezig is als er echt 'geluisterd' wordt. Dat is ook het mooie van de therapie: dat je het zelf doet, het is de wijsheid van je eigen lichaam die bepaalt wat er gebeurt.

Visieisie

Ik werk graag samen met de 'innerlijke heler' van de cliënt. Iedereen weet namelijk ergens diep van binnen precies wat er nodig is om iets aan de klachten te kunnen veranderen. Of voor zover de klachten soms niet of moeilijk veranderbaar zijn, hoe er anders mee om te kunnen gaan.

Door samen te werken met deze innerlijke onbewuste wijsheid van de cliënt, kunnen er heel verrassende processen ontstaan. Hierbij kunnen spanningen en blokkades los gelaten worden, nieuwe inzichten ontstaan, vergeten eigen krachten herontdekt worden.

Ik vind het belangrijk om een respectvolle veilige ruimte te scheppen, waarin je ook helemaal mag zijn wie je bent. Samen een plek te creëren waar je je gezien en gesteund voelt. Een plek om jezelf weer op een nieuwe en open manier te (her)ontdekken en vernieuwende ervaringen op te doen.

Verder werk ik vanuit een holistische visie op de mens. Lichaam, ratio, emoties, gevoelens, energetisch bewustzijn, spirituele ontwikkeling hebben vaak allerlei raakvlakken en onderlinge uitwerking op elkaar.
Ik werk daarom ook niet volgens een vast stramien of een vaste ingang, maar kijk samen met jou en je onbewuste naar wat voor jou de beste weg is. Ieder mens is uniek! en daar is alle ruimte voor.

Opleidingpleiding

- Craniosacraal therapie
- Bloesemremedies
- Energetische bescherming
- Het leven is hart
- Kinesiologie
- Visceraal therapie (laatste deel opleiding)
- Preksha meditatie
- EMDR
- Medische Basiskennis HBO
- HBO-IW
en allerlei losse workshops ter verdieping

Lid van ...id van ...

RCN
NCSV
RING

Deze site is onderdeel van www.alternatievehulpverleners.nl