IOKAI Shiatsu Pauline Napjus

Volg mij op facebook

'HET LEVEN IS EEN KWESTIE VAN BALANS'

Wat is je gezondheid je waard? Wat is het je waard om je energie weer te voelen stromen en bruisen; om weer goed te kunnen bewegen, slapen en uitgerust op te staan. (De balans tussen in- en ontspanning is heel belangrijk!) Om je natuurlijke herstelvermogen weer te activeren; zodat je je gezondheid in eigen hand kunt houden. Om weer veerkracht te hebben om alles wat op je af komt (positief én negatief) aan te kunnen.

Je omgeving kun je vaak niet veranderen, wél hoe jij daarop reageert; als je lichamelijk en geestelijk meer in balans bent kun je rustig blijven te midden van alle tumult; sta je in je kracht, en neem je betere beslissingen. Dit weerspiegelt zich uiteindelijk in een betere gezondheid en een meer harmonieuze omgeving.

Het is wenselijk je huisarts en/of specialist op de hoogte te stellen als je gebruik maakt van complementaire therapieën.

 

What is your health worth to you? What is it worth to feel your energy flow and vitality return, to be able to move well, sleep well and wake up refreshed? (The balance between relaxation and stress is vital!) To activate your natural healing power so that you can take your health into your own hands. To have the resilience to deal with everything that comes your way (both positive and negative).

 

You cannot always control your surroundings, but you can control how you react to them. When you are physically and mentally more balanced, you can remain calm amidst turmoil, be in your power, and make better decisions. Ultimately, this is reflected in better health and a more harmonious environment.

 

It is advisable to inform your general practitioner and / or specialist if you use complementary therapies.

 

Kosten per sessieosten per sessie

€70 per behandeling; via bankoverschrijving achteraf te voldoen. De nota wordt na afloop via mail gestuurd.

 

The fee for a single Shiatsu treatment is €70, payable via bank transfer after the treatment. The invoice will be sent via email after the session.

Gemiddelde duur (totale behandeling)emiddelde duur (totale behandeling)

Een shiatsubehandeling duurt ca. 50 min. exclusief intake en nabespreking. Reken op ca. 60-70 min. voor de tijd die het totaal in beslag neemt.

Aantal sessies en frequentie is afhankelijk van de klacht en constitutie, en altijd in overleg.

 

A Shiatsu treatment lasts around 50 minutes, excluding intake and post-treatment consultation. Please allow for a total of 60-70 minutes for the entire session.


The number of sessions and frequency depends on the individual's complaint and constitution, and will always be discussed and agreed upon in consultation between the client and the practitioner.

 

Meteen een afspraak maken? 

Ga naar het tabblad 'Contact' en scroll helemaal tot onderaan de pagina: hier vind je mijn (blauwgekleurde) webagenda die 24 uur beschikbaar is voor het zelf boeken of annuleren van je afspraak.

 

Want to make an appointment right away?

Go to the 'Contact' tab and scroll all the way to the bottom of the page: here you will find my (blue-colored) online calendar, which is available 24 hours a day for booking or canceling your appointment yourself.

Vergoedingenergoedingen

Iokai Shiatsu wordt door bijna alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket en gaat niet ten koste van het eigen risico.

 

Klik hier voor een overzicht vergoedingen voor Shiatsu 2024.


De cliënt dient zelf de nota bij de zorgverzekeraar in.

 

Iokai Shiatsu is reimbursed by almost all health insurance providers through the supplementary package and does not affect the own risk.

Click above for an overview of insurance reimbursements for Shiatsu in 2023.

The client is responsible for submitting the invoice to their health insurance provider.

Vergoedingenat anderen zeggen over mij

-warme, energetische handen

-trefzekere en doelgerichte aanpak: letterlijk en figuurlijk 'vinger op de zere plek' gelegd

-diep ontspannend; goed geslapen

-echt 'aangeraakt' worden; cadeautje voor jezelf; heerlijk!

-ik voel me herboren

-alles stroomt weer!


What others are saying about me

-warm, energetic hands
-accurate and purposeful approach: literally and figuratively pinpointing the pain or discomfort
-deeply relaxing; slept well
-really feeling 'touched'; a gift to yourself; wonderful!
-I feel reborn
-everything is flowing again!