Marianne Ottevanger

ken u zelf

Mijn naam is Marianne Irene Wilhelmina Ottevanger. De eerste voornaam betekent vrijheid, de tweede vrede. Gezien mijn geboortejaar is dat niet zo verwonderlijk: 1945. Een bevrijdingsjaar. Vrijheid door innerlijke vrede of vrede door innerlijke vrijheid? De zoektocht was begonnen. Wat mij dan ook niet verbaast, is dat dàt het thema in mijn leven is gebleken. Na vele ervaringen en spirituele omzwervingen kan ik uiteindelijk zeggen, dat de taak en het doel in mijn leven mij duidelijk zijn geworden. En dat heeft alles met vrijheid en het begrip 'vrije wil' te maken. De spirituele honger begon met 'De school voor filosofie', daarna vergelijkende cultuurfilosofie in de geest van de theosofie, daarna nog verschillende spirituele/esotherische genootschappen. Tot ik mij realiseerde, dat om werkelijk vrij te kunnen zijn je elk idee, dogma of leerstelling weer los moet laten. Religie komt van het Latijnse religare en betekent niets anders dan her-verbinden. Je gaat terug naar je werkelijke Zelf, naar de stilte van je 'binnenkamer' en verbind je met al wat is. Eenzaamheid/stilte en volheid tegelijkertijd ofwel: Volledigheid. Daar vind je alle antwoorden. Daar vind je vrede. En dat is mijn uitgangspunt om healingwerk te doen. Maar meestal is er een aanleiding voor nodig om datgene te gaan doen waar je potentieel ligt. Zo ook bij mij. Als je geïnteresseerd bent in de rest van het verhaal kun je mijn website bekijken: http:/home.kpn.nl/ottevanger005. Het healingwerk dat ik doe is er op gericht je te begeleiden op de weg naar het Zelf, waarbij als prettige bijkomstigheid de verstoringen in je systeem zich oplossen, omdat er geen noodzaak voor hun aanwezigheid meer is.

Visieisie

Mijn visie op ziekte is, dat het als zodanig begrepen moet worden en niet bestreden. Ziekte is niets anders dan een verstoring in de energiestroom, veroorzaakt door negatieve denkpatronen in het nu of in het verleden. Het kan dus ook uit de erfelijkheid komen of uit het karma, wat meestal het geval is. Gezondheid is onze natuurlijke staat, waar we weer naar terug kunnen keren, wanneer we ons bewust worden van de emotionele patronen die ziekte gecreëerd hebben in ons systeem.

Opleidingpleiding

De opleidingen die ik gevolgd heb zijn: Touch for Health 1,2,en 3, Balancing of the system van Richard Udd en 'Three in one' concepts van Gordon Stokes en Daniel Whiteside.
Kruidengeneeskunde.
Qtouch, de yin en de yang benadering.
Al deze opleidingen gecertificeerd.

Deze site is onderdeel van www.alternatievehulpverleners.nl