Praktijk Dooruiter

Bioresonantie-Schussler celzouttherapie-Bloesemtherapie

Marianne Dooruiter is natuurgeneeskundig therapeute.
Ze is erkend en geregistreerd bij de Beroepsverenigingen VBAG ( Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze), de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Geneeswijzen)

.

Opleidingpleiding

HBO medisch basis
Natuurgeneeskundig Therapeut
Complementaire Therapie
Bioresonantie
Bloesem therapie
Aroma Therapie
Aura Soma Kleurentherapie
Touch for Health
Mineralen Therapie, Schussler celzouten

ZIj is 33 jaar werkzaam als therapeute en volgt voor bij -en nascholing ieder jaar verschillende workshops en cursussen.

Lid van ...id van ...

  1. VBAG http://vbag.nl
  2. RBCZ https://www.rbcz.nu  Dit is de organisatie voor het klacht en tuchtrecht.
  3. Privacy beleid:

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Dooruiter verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik bewaar
– E-mailadres
– Voor- en achternaam
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Mij dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Dooruiter verwerkt uw persoonsgegevens, die U op de website invult, voor de volgende doelen:

– Het maken van een bevestiging en of factuur
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van mijn  diensten
– Data van behandeling(en)

Praktijk Dooruiter verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor de VBAG en RBCZ (beroepsvereniging).
 

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Dooruiter zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens zullen ten hoogste 20 jaar worden bewaard.

Delen met anderen
Praktijk Dooruiter verstrekt en of verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Beveiliging
Praktijk Dooruiter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Deze site is onderdeel van www.alternatievehulpverleners.nl