De Witte Olifant

Volg mij op facebook Silvia de Ruiter

Een holistische weg naar verandering in uw gezondheid

Silvia de Ruiter

 

“Het meer bewust worden van mijn eigen gevoel, mezelf serieus nemen door zelf liefde en reflectie ontstaat er groei en doorbrak er een vicieuze cirkel. Door met bewustwording aan de slag te gaan  (b.v. Ego probleem, gebrek aan eigenliefde, gebrek aan grenzen etc.) en vanuit zelf liefde te verbinden met de kracht en vertrouwen van het innerlijke Zelf is mijn ervaring dat dit tot positieve resultaten kan leiden. Het lukt mij beter om meer in het moment mijn gevoel te herkennen en te reageren.” (Silvia 43 jr.)

Visieisie

Mijn visie: Fundament bieden om stevig verbonden te zijn met de aarde om te kunnen voelen en waarnemen op holistische wijze. In balans, vitaal en beter welbevinden door je eigen frequentie te verhogen, jezelf helend vermogen te activeren en/of versterken en krachtig gezond je levenspad te kunnen volgen.

Opleidingpleiding

 

Natuurgeneeskundig Energetisch CAM therapeut, Register Silvia de Ruiter:

Lid van ...id van ...

VVET: 14002

Vereniging Van Energetisch Therapeut

 

Voor meer informatie over energetische therapie kunt u terecht bij Stichting Energetische Therapie of lees onze publicatie ‘Energetische therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit’. Voor het specifieke profiel van een energetisch therapeut kunt u ons Beroepscompetentieprofiel openen.

Deze site is onderdeel van www.alternatievehulpverleners.nl