De Hartkamer

Regressietherapie, Trauma verwerking, Energetische Therapie

arieven en voorwaarden

De kosten zijn vanaf 30 euro. Tijdens het intakegesprek wordt met de cliënt overlegd hoeveel sessies er nodig zullen zijn. Meestal zijn 2 of 3 sessies al voldoende voor een goed resultaat. Meestal zitten er 2 a 3 weken tussen de sessies. 
De actuele tarieven staan op de website. Een therapeutisch consult duurt 1,5 uur. Het intakegesprek duurt één uur. Een coachingsgesprek duurt één uur en een intuïtieve sessie ook één uur. De betaling dient a contant te geschieden. (nog geen pinbetaling mogelijk). De adres gegevens hiervoor staan onder het kopje: “contact” genoemd. Een afzegging of verschuiving van een besproken consult dient altijd minimaal 24 uur van te voren telefonisch te geschieden.