AuraWerk

AuraWerk - energetische therapie

Wat ik doe ...

 

Als energetisch therapeut werk ik met het energieveld - dat iedereen van ons met zich draagt - en maak ik afstrijkende bewegingen langs het lichaam zonder aanraking. Je hoeft zelf niets te doen. Tijdens of na het behandelen zijn effecten voelbaar, zoals bijvoorbeeld warmte, verkoeling, tintelingen en loomheid.

Massage als aanvulling ...
Voor het verhelpen van acute aandoeningen gebruik ik vaak massage technieken zoals acupressuur, shiatsu of reflexmassage.

Om het gewenste effect te bereiken zijn minimaal 3 behandelingen aan te bevelen. Een klacht ontstaat geleidelijk en heeft daarom tijd nodig om te genezen.

 

Ieder mens is uniek ...

 

Je krijgt dus geen standaard behandeling. De helende energie is op jou persoonlijk afgestemd en gaat daarheen waar het voor jou op dat moment nodig is. Daarom werk ik met verschillende technieken, hoofdzakelijk werk ik met AuraTouch® - veel gebruikt in de aura healing. Ook kleuren therapie, chakra therapie, reiki, verschillende massage technieken en zelfs sjamanistische technieken komen aan de pas.

 

Werken met energie ...

 

Energetisch genezen is eigenlijk al zo oud als de mensheid. In vrijwel alle culturen vinden we al duizenden jaren handopleggers, magnetiseurs en vele andere geneesmethoden die werken met helende energie.

Hoe werkt energie?

Energie kan je vergelijken met een stromende rivier. Je kunt je voorstellen wat er gebeurd als er allemaal obstakels in vast komen te zitten. De rivier kan buiten zijn oevers gaan treden of via andere ongewenste wegen gaan stromen.

Zo werkt het ook met onze energie. Voor het functioneren van ons lichamelijk en geestelijk welbevinden hebben we een goede doorstroming van energie nodig. Als er door omstandigheden blokkades ontstaan veroorzaakt dat velerlei klachten. Denk hierbij aan moeheid, irritatie, verdriet, boosheid, machteloosheid, onzekerheid, angst en stress, om maar enkele voorbeelden op te noemen. Daarnaast kunnen ook lichamelijke ongemakken van allerlei aard ontstaan, bijvoorbeeld: hoofdpijn, schouder-nekpijn, rugpijn enz..

 

Terug in balans ...

 

Ik behandel mensen die uit balans zijn geraakt.

Dat kan zijn op mentaal, emotioneel of lichamelijk niveau. Ieder niveau heeft met het ander te maken. Als je langdurig uit balans bent op het mentale vlak - zoals stress, piekeren, geestelijk onder druk staan - kan dit uiteindelijk leiden tot emotionele disbalans, bijvoorbeeld snel huilen, gauw boos en somber voelen. Verder kan dit leiden tot lichamelijke onbalans in de vorm van allerlei (pijn)klachten en ziektes.

 

Alle drie niveaus zijn even belangrijk, in onze cultuur bestaat de voorkeur voor het denken waardoor onze emoties en de zorg voor ons lichaam tekort wordt gedaan. Mijn wijze van behandelen benadert alle vlakken.

Effectief bij ...ffectief bij ...

voor wie is een consult bedoeld ...

 

Een consult helpt je als je lichamelijke , emotionele of lichamelijke klachten hebt. Vele hiervan worden door stress veroorzaakt. Denk hierbij aan allerlei lichamelijke pijnklachten zoals hoofdpijn, rugpijn, spastische darm syndroom enz.. De therapie werkt ook goed bij klachten zoals burn-out, depressie, fobieën, algemene onrust enz..

 

Bij ernstige ziekten en aandoeningen heeft deze therapie een aanvullende werking. Door verlies/rouw, scheiding of andere tegenslagen in het leven kan je behoefte hebben aan ondersteuning. Ook dan is een consult meestal effectief. Ook voor kinderen met problemen worden goede resultaten geboekt.

Uiteindelijk gaat het er om, vrede en vertrouwen in jezelf te vinden.

 

In mijn workshops heet ik iedereen welkom. Mensen die op zoek zijn naar inzicht en ondersteuning in hun ontwikkelingsproces. Velen die steeds meer op een gevoelige en intuïtieve manier in het leven staan, die willen groeien en zichzelf beter willen leren kennen. Mensen met lichamelijke klachten en ziekten die willen genezen tot een zelf in balans.

 

Het is mijn doel en intentie om hen hierbij met inzet van mijn ervaringen en deskundigheid behulpzaam te zijn. In liefde en respect voor de wijsheid van de ander.

Specialisatiepecialisatie

Licht- kleur- en klanktherapie ...

 

Licht, kleuren en klanken bestaan allemaal uit energiegolven van verschillende lengte en frequentie (trilling). Ook ons menselijk lichaam bestaat uit energie. Energie die steeds in beweging is.

Zo hebben licht, kleuren en geluiden veel invloed op onze gemoedstoestand en bepalen een belangrijk stuk van ons leven.

 

Als therapeut werk ik met deze energieën. Licht, kleuren en klanken kunnen positieve invloed hebben op het genezingsproces van het lichaam. Door middel van lichtbronnen met verschillende kleuren en Tibetaanse klankschalen maak ik vastzittende energieën in het lichaam los. De lichaamsenergie (ki of chi) kan weer door de energiebanen stromen en stimuleert het zelfgenezingsproces van het lichaam.

 

Reiki ...

 

Reiki is een vorm van genezing door middel van handoplegging. Het is afkomstig uit Japan en werd geïntroduceerd begin van de twintigste eeuw door de Japanse arts Dr. Usui. 

Het idee van Reiki is het doorgeven van universele energie, waarbij de gever als doorgeefluik fungeert. De inzet van Reiki als therapeutisch middel heeft verbazingwekkende resultaten opgeleverd. Er is aangetoond dat het geven van Reiki pijn vermindert of geheel laat verdwijnen en zelf ziekten kunnen genezen.

 

Bovendien heeft Reiki een psychologische werking zowel voor de gever als ook voor de ontvanger en kan bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei. Reiki is een bestanddeel van de energetische therapie.