Agape Coach

Volg mij op facebook Volg mij op linkedin volg me op youtube

Gods Liefde, de bron van alle genezing!

Ik ben Robert van Mierlo, coach, counselor en gebedstherapeut en gebedsgenezer. Ik werk vanuit Gods Liefde in Jezus naam onder leiding van de Heilige Geest.
Nadat ik 7 jaar voorganger ben geweest van een evangelische gemeente ben ik in een burn-out terecht gekomen. Na een geloofscrisis ben ik dieper naar de kern van de boodschap van Jezus gegaan waarbij ik dogma's en uiterlijke vormen veel minder belangrijk vind en dichter tot mijn hart bent gekomen. Nu benader ik alle mensen vanuit liefde zonder oordeel en zoek de verbinding vanuit het hart in liefde. Gods Liefde verbindt. Religie brengt tweedracht.

Visieisie

De mens is een geest, heeft een ziel en woont in een lichaam. Geest, ziel en lichaam vormen één geheel. God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld als een volmaakt wezen. Door negatieve ervaringen en/of keuzes in ons leven en in ons voorgeslacht zijn er verstoringen gekomen waardoor ziektes en kwalen en innerlijke blokkades ontstaan. Angst, schuld en schaamte zijn emoties die onze ontwikkeling blokkeren en zich in ons lichaam kunnen vastzetten. Een kwaal is een signaal met een boodschap. Door daar naar te luisteren en samen met Gods Liefde op reis te gaan naar de oorzaak van de verstoring kan er diepe heling plaatsvinden in de bron. Als onze geest, ziel en lichaam weer zijn uitgelijnd met Gods Liefde is er volmaakte harmonie, vrede en gezondheid. Via gesprek, gebed, handoplegging en zalving met olie, help ik mensen hun geest, ziel en lichaam weer te verbinden met Gods Liefde. Ik heb een holistische benadering en zie de mens aan als één geheel. Ik behandel dan ook geen kwalen maar mensen.

Opleidingpleiding

Via diverse opleidingen en cursussen maar met name door jarenlange ervaring in pastoraat, counseling en gebedsgenezing heb ik mezelf ontwikkeld.
Ik zie echter mijn gaven als een geschenk van God. Ik kan zelf niemand genezen. Ik genees en help mensen uitsluitend door gebed in Jezus naam. Elk consult begin ik met gebed. Voor elke genezing geef ik God de eer.

Lid van ...id van ...

Ik ben geen lid van een bepaalde beroepsvereniging en werk ook niet vanuit een bepaalde geloofsrichting.
Mijn werk heeft zich zo speciaal ontwikkeld dat deze eigenlijk niet in een bepaalde richting past.
Ik ben niet tegen beroepsverenigingen maar voor mij past dat niet.

Deze site is onderdeel van www.alternatievehulpverleners.nl